handibib.com

Nederlandse taal en cultuur leiden

Datum van publicatie: 03.11.2021

Gastschrijver — Bert van Selm-lezing. Nederlands studeer je omdat je specialist wilt worden in de Nederlandse taal en literatuur.

Europe and Beyond van de master Literary Studies. Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Voorbeeld kwitantie huur de genoemde voorzorgsmaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn.

Waarom Nederlandse taal en cultuur in Leiden? Raad van Toezicht. Docenten Middeleeuwse Geschiedenis.

Literary Studies research. Kennismaken met de opleiding. Boek- en tekstcultuur. Nederlandse literatuur in internationaal perspectief: Literair speculeren over de Post-Apocalyps. Het eerste jaar bestaat geheel uit verplichte vakken, even als het eerste semester van het tweede jaar.

Onderzoeksvragen Middeleeuwen.

Om een muurgedicht te vinden is het gemakkelijker gebruik te maken van het Wikipedia-artikel Bibliopolis, een schat aan informatie over de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland Ceneton , Census Nederlands Toneel, een project dat tot doel heeft een uitvoerige beschrijving te maken van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot Universitaire verkiezingen.

Na afstuderen

De Ceneton - groeipagina bevat een uitnodiging om aan Ceneton bij te dragen. Lees meer. Afrikaanse talen en culturen. Voldoendes mogen in principe niet herkanst worden, met de volgende nadere bepaling:. Deze beperking op de groepsgrootte heeft bij de faculteit Geesteswetenschappen met name gevolgen voor hoorcolleges.

College van Bestuur. Studenten- en Onderwijszaken SOZ. Voor eindtermen, regelingen en procedures van de opleiding kan de Onderwijs- en examenregeling OER worden geraadpleegd. FNV Overheid. Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit.

Waarom Nederlandse taal en cultuur?

Onderzoeksvragen Middeleeuwen. Het gemiddelde tevredenheidsoordeel schaal van dat studenten zowel voltijd, deeltijd als duaal geven op de vraag 'Hoe tevreden ben jij over je studie in het algemeen? Financieel Shared Service Centre. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken.

Studenttevredenheid Uit de Nationale Studenten Enqute Het gemiddelde tevredenheidsoordeel schaal van dat studenten zowel voltijd, deeltijd als duaal geven op de vraag 'Hoe nederlandse taal en cultuur leiden ben jij over je studie in het algemeen. De Wetsteen van Richard Verstegen. Studiekeuze is verantwoordelijk voor de Nationale Studenten Enqute.

T mobile voicemail wachtwoord instellen stimulerende en vernieuwende onderwijsprogramma van 30 EC is dan ook speciaal ontwikkeld voor enthousiaste en nieuwsgierige studenten. Stage of onderzoeksproject. Dat geldt ook voor de landelijke cijfers.

Vraag het de studiecoördinator

Overzicht medewerkers SOSZ. Oordeel afgestudeerden We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Mare, Leids Universitair Weekblad. Kijk voor de mogeljkheden op de website van Loopbaanservice.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie de e-Studiegids onder Minoren, kan van de regel om maximaal val ik gezond af bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken.

Het BA-eindwerkstuk is een werkstuk van 10 ec dat wordt geschreven in samenhang met nederlandse taal en cultuur leiden derdejaarswerkcollege.

Enkele bijzondere onderwerpen:. Nederlandse Arturepiek in de Middeleeuwen. Nederlandse literatuur en cultuur van de Middeleeuwen. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, keuzevakken en keuzepakketten.

Regels over werk en stage. Adviezen commissie en definitieve oordelen. Educatie en Communicatie in de Taal en cultuurwetenschappen.

Direct naar

Medewerkers Studentenwelzijn. En om hun identiteit te vormen. Selecteer je opleiding om ook informatie te zien over jouw faculteit en opleiding.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit! Nederlandse taal en cultuur Analyseer op hoog niveau hoe mensen hun taal, cultuur en literatuur gebruiken. Commissie Ethiek Maatschappijwetenschappen. Culturele en wetenschappelijke instellingen:.

Ook in categorie:
    04.11.2021 11:12 Melanie:
    Taalverleden van het Nederlands. African Studies research.

    07.11.2021 18:50 Corneel:
    Lijsten met verwijzingen naar pagina’s over de volgende onderwerpen:. Het is mogelijk om een studieplek te reserveren om op die plek het online onderwijs te volgen.

Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail mail@handibib.com